Intervenční radiologie

 • Intravaskulární litotrypse
 • Vaskulární intervence
 • Chemoembolizace
 • IVL Shockwave katétry
 • Vodiče
 • PTA katétry
 • Stenty
 • Balónky
 • Uzávěry
 • Sheaty
 • DCB