Perioperační autotransfuze

Autotransfuze zajišťuje úplnou nebo částečnou náhradu krevních ztrát v perioperačním období (v období během operace, ale i po operaci) vlastní krví pacienta.

 • CELL SAVER

Intervenční radiologie

Intervenční radiologie je metoda, která nám umožňuje nahradit či usnadnit chirurgický výkon pod dohledem zobrazovací techniky. Vzhledem k tomu, že se jedná o více či méně invazivní zákroky, musíme vždy zvážit zda riziko není pro pacienta větší než přínos.

 • EMBOLIZACE
 • CHEMOEMBOLIZACE
 • INTRAVASKULÁRNÍ LITHOTRYPSE
 • SHEATHY
 • DIAGNOSTIKA
 • PTA
 • UZÁVĚRY - CLOSURE DEVICE
 • DRÁTY

Transfuziologie

Transfuzní lékařství nebo také transfuziologie je lékařský obor hematologie, který se zabývá intravenózním převodem krve a krevních komponent. Krevní banka shromažďuje krev od krevních dárců, analyzuje její složení, skladuje a krev distribuuje k dalšímu využití.

Erat volutpat:

 • Plazmaferézy
 • Multikomponentní aferetické odběry
 • Terapeutické aferetické odběry
 • Deleukotizace

Intervenční kardiologie

Intervenční kardiologie je jedním ze základních kardiologických oborů. Zabývá se invazivní katetrizační diagnostikou a léčbou srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění pomocí katerrů – cévek.

 • Intravaskulární lithotrypse
 • Diagnostika
 • PTCA
 • Dráty
 • Sheathy
 • Uzávěry - closure device