Shockwave Medical

Technologie pro intravaskulární litotrypsiei

Technologie IVL využívá znalosti balónkových katétrů pro angioplastiku a poskytuje bezpečný, účinný a intuitivně srozumitelný postup při léčbě složitých kalcifikovaných lézí.

  • Intervenční radiologie
  • Intervenční kardiologie

Intervenční radiologie

Intervenční radiologie je metoda, která nám umožňuje nahradit či usnadnit chirurgický výkon pod dohledem zobrazovací techniky. Vzhledem k tomu, že se jedná o více či méně invazivní zákroky, musíme vždy zvážit zda riziko není pro pacienta větší než přínos.

Intervenční kardiologie

Intervenční kardiologie je jedním ze základních kardiologických oborů. Zabývá se invazivní katetrizační diagnostikou a léčbou srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění pomocí katetrů – cévek.