Haemonetics Corporation

Autotransfuzní systémy pro široké spektrum operací

Americká firma Haemonetics s tradicí od 70. let je předním světovým dodavatelem technologií zaměřených na krevní management.

  • OrthoPAT
    Systém OrthoPAT je vyvinut k poskytování perioperativní autotransfuze pacientům podstupujícím ortopedické operace.
  • Cell Saver® Elite™
    Cell Saver ELITE – novinka v rodině CellSaverů
  • Cell Saver®
    Autotransfúzní systém pro sběr krve.

Perioperační autotransfuze

Autotransfuze zajišťuje úplnou nebo částečnou náhradu krevních ztrát v perioperačním období (v období během operace, ale i po operaci) vlastní krví pacienta.

Transfuziologie

Transfuzní lékařství nebo také transfuziologie je lékařský obor hematologie, který se zabývá intravenózním převodem krve a krevních komponent. Krevní banka shromažďuje krev od krevních dárců, analyzuje její složení, skladuje a krev distribuuje k dalšímu využití.